CÔNG TY TNHH DƯỢC ECOVET VIỆT NAM - Phát động phong trào " Chung tay đầy lùi Covid 19" đối với toàn thể CBCNV công ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC ECOVET VIỆT NAM - Thông báo phát động phong trào " Chung tay đầy lùi Covid 19" đối với toàn thể CBCNV công ty 

                   

👉 Trong đó BLĐ Công ty kêu gọi mỗi CBCNV nâng cao ý thức và trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
‼ Tự giác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
‼ Giữ tinh thần lạc quan & " QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI COVID-19"