CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG NIÊN DÀNH CHO CẤP QUẢN LÝ.

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp xong các hoạt động đào cáo các cấp tại Công ty TNHH Dược Ecovet Việt Nam vẫn diễn ra thường xuyên.                

Sau thời gian tiêm phòng mũi 1 vaccine Covid vừa qua Công ty tổ chức buổi đạo tạo cấp Quản lý nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng cho cán bộ nhân viên cấp quản lý của công ty.

Một số hình ảnh lưu niệm sau khi kết thúc khóa học:

Ảnh lưu niệm sau khi kết thúc khóa học.

Ảnh lưu niệm sau khi kết thúc khóa học.