Cục chăn nuôi thực hiện dịch vị công trức tuyến mức độ 3 và 4

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến đối với nhóm thủ tục hành chính thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước bao gồm: Công nhận thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam; Công nhận lại thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam; Công nhận thay đổi thông tin của thức ăn chăn nuôi đã được phép lưu hành tại Việt Nam theo định hướng đơn giản, nhanh chóng, hiện đại.


Thời gian qua, Cục Chăn nuôi đã triển khai thiết kế, xây dựng tập huấn sử dụng phần mềm trên phạm vi toàn quốc cho các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Đến nay, các doanh nghiệp đã sử dụng thành thạo phần mềm và tiến hành khai báo thành công hồ sơ điện tử trên hệ thống cổng dịch công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính này, kể từ ngày 15/02/2017 Cục Chăn nuôi không tiếp nhận hồ sơ bản giấy thông thường và chỉ tiếp nhận hồ sơ điện tử tại địa chỉ tên miền duy nhất https://dvc.mard.gov.vn.

Để được hỗ trợ và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện, các tổ chức, cá nhân liên hệ đến Bộ phận hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ĐT: (04) 35505999 Fax: (04) 38230381 E-mail: dichvucong@mard.gov.vn hoặc Bộ phận Một cửa của Cục Chăn nuôi: (04) 37345443 E-mail: motcua.cn@mard.gov.vn./.
(xem văn bản chi tiết 133/CN-VP tại Mục Văn Bản).

Nguồn tin: Cục Chăn nuôi