ÚM GÀ LÀ CHUYỆN NHỎ
Để đàn gà có thể sinh trưởng khỏe mạnh thì yếu tố đầu vào hết sức quan trọng. Gà mới sinh thường yếu và dễ hao hụt, thực hiện việc úm gà đạt hiệu quả giúp cho người nuôi...