Eco Toltra 2.5

Thành phần
Toltrazuril......................................................25mg
Triethanolamine........................................0.376ml
PEG-400.......................................................0.1ml

 

Chỉ định Đặc trị cầu trùng, ruột non, cầu trùng manh tràng, bệnh cầu trùng ghép, các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa ở gà, vịt ngan, cút như: cầu trùng máu tươi, phân sáp, phân lẫn máu, phân vàng nhớt, phân trắng nhớt, phân màu gạch cua, tiêu chảy gây khô chân. Khống chế khả năng tái tạo noàn nang cầu trùng.
Liều dùng
*Pha nước uống: 1ml / 1 lít nước hoặc 1ml / 5kg thể trọng.
Dùng trong 3 ngày.

*Phòng bệnh: dùng 1/2 liều điều trị.

Thời gian ngưng thuốc:
- Khai thác thịt:
+ Gia cầm, gà tây: 19 ngày.
- Khai thác trứng: 3 ngày.

 

Bảo quản - 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Lưu trữ ở nơi khô mát, nhiệt độ phòng (1~30oC). Tránh ánh sáng trực tiếp.