Eco Gentamox

Thành phần
Amoxycillin tryhydrate…........................150mg
Gentamycin sulfate…..............................40mg

 

Chỉ định
- Dê, cừu: viêm phổi, viêm tử cung, tiêu chảy, viêm ruột do vi khuẩn và viêm vú.
- Gia súc, lạc đà: viêm phổi, tiêu chảy, viêm ruột do vi khuẩn, viêm tử cung, viêm vú và áp xe da.

 

Liều dùng
- Lợn, dê, cừu:
+ Động vật trưởng thành: 5-10ml / ngày.
+ Động vật chưa trưởng thành: 1-5ml / ngày.
- Gia súc:
+ Động vật trưởng thành: 30-40ml / ngày.
+ Động vật chưa trưởng thành: 10-15ml / ngày.

 

Bảo quản - 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Lưu trữ ở nơi khô mát, nhiệt độ phòng (1~30oC). Tránh ánh sáng trực tiếp.