Eco Coxzuril S

Thành phần Toltrazuril.............................................50mg
Chỉ định Đặc trị các bệnh tiêu chảy do cầu trùng ở lợn con và bê.
Liều dùng - Lợn con: 1ml (3-7 ngày)
- Bê: 3ml / 10kg thể trọng (5-6 tuần)
Bảo quản - 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Lưu trữ ở nơi khô mát, nhiệt độ phòng (1~30oC). Tránh ánh sáng trực tiếp.