• slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
Tuyển Dụng

Tuyển Giám Đốc kinh doanh Toàn Quốc

Tuyển dụng Giám Đốc kinh doanh Toàn Quốc, làm việc trên toàn quốc và sẵn sàng đi công tác các nước trong khu vực Châu Á

Tuyển dụng nhân viên bán hàng mảng thức ăn bổ sung

Tuyển dụng nhân viên mảng thức ăn bổ sung, chuyên bán hàng cho các công ty cám, trại chăn nuôi, ...có sử dụng thuốc thú y và các loại chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Công ty liên tục tuyển nhân viên Sales cho các chi nhánh trên toàn quốc