• slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
Sản Phẩm
  • ECO-DOXYFISH PLUS 20%

  • MASP :
  • Thông Tin Sản Phẩm

Thành Phần:

Trong mỗi 100ml gồm có:

Doxycycline..............................................................20 g

Dung môi vừa đủ..................................................100 ml

Công dụng:

Đặc trị bệnh trên tôm do vi khuẩn Vibrio sp gây ra như bệnh phân trắng, phát sáng, đứt râu, phụ bộ...

- Phòng và đặc trị các bệnh hoại tử ở vỏ tôm, càng tôm, đen mang, đốn đen, hoại tử gan.

Cách dùng:

- Tôm trước khi thả giống đến 30 ngày: 1,5ml / kg thức ăn

- Tôm 31-60 ngày: 3ml / kg thức ăn

- Tôm 61-90 ngày: 5ml / kg thức ăn

- Tôm 91 ngày - thu hoạch: 8ml / kg thức ăn.

Thời gian ngưng thuốc: 4 tuần trước thu hoạch.

Dạng bào chế: chai dung dịch 1L, can 5L.

Sản phẩm cùng loại