• slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
Sản Phẩm
  • ECO TOLTRA 2.5

  • MASP :
  • Thông Tin Sản Phẩm

Thành Phần:

Trong mỗi 1ml gồm có:

Toltrazuril..............................................25 mg

Triethanolamine................................0,376 ml

PEG-400...............................................0,1 ml

Công dụng:

Đối với việc điều trị và phòng ngừa bệnh cầu trùng ở gà.

Liều dùng:

Dùng 1ml cho mỗi 1L nước uống trong 2 ngày và uống thêm một lần nữa sau 5 ngày.

Bảo quản:

- 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Lưu trữ ở nơi tối ở nhiệt độ phòng (1~30oC).

Sản phẩm cùng loại