• slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
Sản Phẩm
  • ECO NISTATIN

  • MASP :
  • Thông Tin Sản Phẩm

Thành phần:

Trong mỗi 1g gồm:

Nystatin .................................. 100 000 UI

Chỉ định:

ECO NISTATIN được chỉ định chống lại Aspergillosis, Candida, Mycosis, Mycotic tiêu chảy. Cải thiện hiệu quả thức ăn, sản xuất trứng tốt hơn, khả năng nở và tỷ lệ thụ thai.

Liều dùng:

Đối với lợn và gia cầm sử dụng: Để giảm sự truyền nhiễm Mycotic, hãy thêm 500g Eco Nistatin vào mỗi tấn thức ăn liên tục.

Bảo quản:

- 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Lưu trữ ở nơi tối ở nhiệt độ phòng (1 ~ 30oC). Tránh ánh sáng trực tiếp.

Sản phẩm cùng loại